Vise tidligere kjøp

Du kan se en liste med alle kjøpene du har gjort på iTunes Store.

Slik viser du tidligere kjøp:

  1. Velg Butikk > Vis konto.

  2. I Account Information-vinduet klikker du på Purchase History.

Her vises en oversikt over hva du har kjøpt på denne kontoen, de nyeste kjøpene vises først. Hvis du vil se flere detaljer om tidligere kjøp, klikker du på pilen til venstre for bestillingsdatoen. Hvis oversikten over tidligere kjøp ser ut til å være ufullstendig, forsikrer du deg om at du har klikket på pilene ved siden av alle tidligere kjøp slik at du har fått fram all informasjonen i oversikten.

Hvis det er feil i oversikten over tidligere kjøp, eller hvis du mener at du har blitt belastet for en sang du ikke har kjøpt, går du til webstedet nedenfor.


Åpne

Supportwebstedet for iTunes Store

Vise tidligere kjøp