Stille inn iPod shuffle til å spille alt med samme volumnivå

Du kan stille inn iPod shuffle til å spille alle sanger med samme relative volumnivå.

Slik stiller du inn iPod shuffle til å spille alle sanger med samme volumnivå:

 1. Velg Rediger > Innstillinger, klikk på Avspilling, og kontroller at Volumjustering er markert.

  Merk: Denne innstillingen gjør at all musikk og video fra iTunes spilles på samme volumnivå.

 2. Koble iPod shuffle til maskinen.

 3. Når iPod shuffle vises i iTunes-vinduet, markerer du den.

 4. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du har en iPod shuffle (tredje generasjon), klikker du på Oversikt-fanen.

  • Hvis du har en iPod shuffle (første eller andre generasjon), klikker du på Innstillinger-fanen.

 5. Velg Aktiver volumjustering.

Beslektede emner

Angi maksimalt volumnivå på iPod shuffle

Stille inn iPod shuffle til å spille alt med samme volumnivå