Angi importinnstillinger for AAC

Hvis du bruker AAC-koding (AAC =Advanced Audio Coding), kan du tilpasse innstillingene slik at du får bedre kontroll over kvaliteten og størrelsen på filene som importeres.

Slik tilpasser du innstillingene for AAC-koding:

  1. Velg Rediger > Innstillinger, klikk på Generelt og klikk deretter på Importinnstillinger.

  2. Velg AAC-koding fra Importer med-lokalmenyen.

  3. Velg Tilpasset fra Innstilling-lokalmenyen.

  4. Angi innstillinger i dialogruten som vises:

    Stereobitfrekvens: Jo flere kbps (kilobit per sekund), jo bedre lydkvalitet og større filer. Den mest brukte bitfrekvensen for AAC-filer er 128 kbps. Lavere bitfrekvenser passer bedre for stemmeopptak enn for musikk.

    Samplingsfrekvens: Antallet ganger per sekund musikkbølgeformene blir tatt opp digitalt. Jo høyere samplingsfrekvens, jo bedre lydkvalitet og større filer. Ikke velg en frekvens som er høyere enn frekvensen som ble brukt da musikken ble tatt opp første gangen. Er den det, bruker du unødvendig mye lagringsplass. CD-kvalitet er for eksempel 44,1 kHz. Det vil si at det ikke er nødvendig å velge en høyere frekvens når du skal kode spor fra en CD-plate. Vanligvis er det best å bruke Auto, som bruker samme samplingsfrekvens som musikken hadde i utgangspunktet.

    Kanaler: Hvis du ikke har stereohøyttalere, eller hvis lydfilene har monolyd, velger du Mono (monofiler er omtrent halvparten så store som stereofiler). Hvis du skal spille musikken gjennom hodetelefoner eller på et stereoanlegg, velger du Stereo eller Automatisk. Hvis du velger Automatisk, konverteres spor som allerede er mono, til monofiler og spor som er stereo, til stereofiler.

Beslektede emner

Angi importinnstillinger

Angi importinnstillinger for AAC