Overføre musikk og video til iPod og iPhone

Du kan stille inn iTunes slik at iPod eller iPhone automatisk oppdateres med musikk- og videoinnholdet fra biblioteket hver gang du kobler iPod eller iPhone til datamaskinen.

Hvis du vil bruke iPod-enheten sammen med flere datamaskiner, eller hvis det ikke er plass på iPod-enheten til alle sangene og videoene som er i iTunes-biblioteket, kan det være praktisk å organisere musikk og video manuelt. iPhone kan kun brukes med én datamaskin, selv om du administrerer innholdet manuelt.

Du kan også bruke Autofyll til å legge til sanger med ett klikk.

Første gangen du kobler til iPod eller iPhone, velger du mellom manuell administrering og automatisk synkronisering. Du kan endre dette valget når som helst.

Hvis du velger automatisk synkronisering for iPod eller iPhone, kan du ikke overføre sanger ved å flytte og slippe.

Slik velger du automatisk eller manuell administrering:

 • Koble iPod eller iPhone til datamaskinen.

 • Når enhetsikonet vises i iTunes-vinduet (under Enheter), markerer du det.

 • Klikk på Oppsummeringer-fanen for å velge mellom automatisk synkronisering og manuell organisering av musikk og video:

iTunes syncoptions Overføre musikk og video til iPod og iPhone

Merk:Det er mulig at valgene som vises, varierer avhengig av hvilken iPod- eller iPhone-modell du har.

Slik synkroniserer du musikk og video til iPod eller iPhone automatisk:

 • Koble iPod eller iPhone til datamaskinen og marker enheten (under Enheter).

 • Klikk på Musikk-fanen, og angi innstillinger for automatisk synkronisering av sanger og spillelister:

iTunes musictab Overføre musikk og video til iPod og iPhone
 • Klikk på Filmer- eller TV-programmer-fanen for å angi innstillinger for automatisk synkronisering av videoer.

 • Klikk på Bruk for å starte synkroniseringen.

  Etter at du har synkronisert, hvis du legger til sanger eller spillelister i iTunes-biblioteket før du kobler fra iPod eller iPhone, velger du Fil > Synkroniser iPod eller Fil > Synkroniser iPhone for å oppdatere den igjen.

Slik organiserer du musikk og video manuelt:

 • Koble iPod eller iPhone til datamaskinen.

 • Marker Musikk, Filmer eller TV-programmer (under Bibliotek).

 • Flytt sanger, videoer og spillelister til iPod eller iPhone i listen over enheter.

Slik bruker du Autofyll til å overføre sanger til iPod eller iPhone:

 • Koble iPod eller iPhone til datamaskinen og marker enheten (under Enheter).

 • Marker Musikk (under iPod i listen over enheter).

  Hvis du har iPod shuffle (første eller andre generasjon), klikker du på Musikk-fanen.

 • Klikk på Autofyll.

Du kan også legge til sanger på iPod eller iPhone manuelt og angi at iTunes skal fylle den gjenværende plassen. Klikk på Innstillinger, fjern markeringen for «Erstatt alle objekter når Autofyll brukes», klikk på OK og klikk deretter på Autofyll.

Merk:Autofyll er kun tilgjengelig hvis du har valgt å håndtere sanger og podcaster manuelt.

Hvis du vil vite hvordan du viser video på en iPhone eller iPod med videofunksjonalitet, leser du dokumentasjonen som fulgte med enheten.

iPhone og iPod-enheter med videofunksjonalitet støtter kun videoinnhold som er formatert på en bestemt måte. De fleste videoer kan konverteres slik at de fungerer med iPhone eller iPod.


Beslektede emner

Angi Autofyll-innstillinger

Overføre sanger til iPod shuffle (tredje generasjon)

Overføre sanger til iPod shuffle (første eller andre generasjon)

Forberede en video slik at den fungerer med iPod

Tilpasse informasjon om objekter i biblioteket

Åpne

iTunes-videoopplæring: Synkroniser med iPod

Overføre musikk og video til iPod og iPhone