Kopiere filer til iTunes-mappen automatisk

Når du importerer en sang fra en CD, plasseres filen i iTunes-mappen (i Min musikk).

Når du importerer et objekt ved å flytte det inn i iTunes-vinduet eller ved å velge Fil > Legg til i biblioteket, lages det en referanse (eller peker) til objektet. Det er referansen, ikke objektet, som plasseres i iTunes-mappen. Det er mulig at du ikke kan spille av sanger hvis du flytter dem.

Du kan endre denne innstillingen slik at iTunes-kopier av alle objektene plasseres i iTunes-mappen.

Slik kopierer du objekter til iTunes-mappen når du legger dem til i iTunes-biblioteket:

  1. Velg Rediger > Innstillinger, og klikk på Avansert.

  2. Marker avkrysningsruten for «Kopier filer».

Neste gang du legger til et objekt i biblioteket, plasserer iTunes en kopi av filen i iTunes-mappen. Originalfilen forblir der den er. 

Tips: Når du flytter filer til iTunes-vinduet, kan du midlertidig reversere funksjonen ved å holde nede Alt-tasten mens du flytter.


Beslektede emner

Konsolidere biblioteket

Finne ut hvor iTunes-filene er lagret

Kopiere filer til iTunes-mappen automatisk