Angi importinnstillinger for MP3

Hvis du bruker MP3-koding, kan du tilpasse innstillingene slik at du får bedre kontroll over kvaliteten og størrelsen på filene som importeres.

Slik tilpasser du innstillingene for MP3-koding:

 1. Velg Rediger > Innstillinger, klikk på Generelt og klikk deretter på Importinnstillinger.

 2. Velg MP3-koding fra Importer med-lokalmenyen.

 3. Velg Tilpasset fra Innstilling-lokalmenyen.

 4. Angi innstillinger i dialogruten som vises:

  Stereobitfrekvens: Jo flere kbps (kilobit per sekund), jo bedre lydkvalitet og større filer. De vanligste bitfrekvensene for MP3-filer er mellom 128 og 192 kbps. Lavere bitfrekvenser passer bedre for stemmeopptak enn for musikk.

  Variabel koding av bitfrekvens (VBR):
  Denne innstillingen varierer antall bit som brukes til å komprimere musikken etter hvor kompleks musikken er. Dette gjør at filene blir så små som mulig.

  Samplingsfrekvens: Antallet ganger per sekund musikkbølgeformene blir tatt opp digitalt. Jo høyere samplingsfrekvens, jo bedre lydkvalitet og større filer. Ikke velg en samplingsfrekvens som er høyere enn frekvensen som ble brukt da musikken ble tatt opp første gangen. Er den det, bruker du unødvendig mye lagringsplass. CD-kvalitet er for eksempel 44,1 kHz. Det vil si at det ikke er nødvendig å velge en høyere frekvens når du skal kode spor fra en CD-plate. Vanligvis er det best å bruke Auto, som bruker samme samplingsfrekvens som musikken hadde i utgangspunktet.

  Kanaler: Hvis du ikke har stereohøyttalere, eller hvis lydfilene har monolyd, velger du Mono (monofiler er omtrent halvparten så store som stereofiler). Hvis du skal spille MP3-filene på et stereoanlegg, velger du Stereo eller Automatisk. Hvis du velger Automatisk, konverteres spor som allerede er mono, til mono-MP3-filer og spor som er stereo, til stereo-MP3-filer.

  Stereomodus: I Normal-modus inneholder MP3-filene ett spor for høyre stereokanal og ett spor for venstre stereokanal. Ofte inneholder de to kanalene relatert informasjon. Hvis du velger Joint Stereo, spiller én av kanalene innholdet som er likt på de to kanalene, mens den andre kanalen spiller innholdet som er ulikt for de to kanalene. Ved bitfrekvenser på 160 kbps og under kan dette forbedre kvaliteten på den konverterte lyden.

  Smarte kodingsjusteringer: Velg denne funksjonen hvis du vil at iTunes skal analysere kodingsinnstillingene dine og musikkilden og deretter justere innstillingene slik at du får optimal kvalitet.

  Filtrer frekvenser under 10 Hz:
  Filtrerer bort frekvenser som ikke er hørbare, slik at filene blir mindre uten at det gir hørbart kvalitetstap.

Beslektede emner

Angi importinnstillinger

Angi importinnstillinger for MP3