Tilpasse iTunes-vinduet

Slik kan du tilpasse iTunes-vinduet:

iTunes customizing.9 Tilpasse iTunes vinduet

Flere måter å tilpasse iTunes-vinduet på:

  • Hvis du vil velge hvilke kolonner som skal vises, markerer du et objekt til venstre i vinduet ( for eksempel en spilleliste), velge Vis > Visningsalternativer og velge informasjonen som skal vises.

    Du kan også Ctrl-klikke på en kolonneoverskrift for å velge hvilke kolonner som skal vises.

  • Hvis du vil vise eller skjule kategorier (Filmer, TV-programmer og så videre), velger du Rediger > Innstillinger, klikker på Generelt og markerer eller fjerner markeringer i avkrysningrutene. Du kan også bruke Foreldrekontroll-panelet i iTunes-innstillinger til å forhindre at enkelte objekter vises.

  • Hvis du vil ha minispilleren foran andre vinduer slik at du alltid kan se den, velger du Rediger > Innstillinger, klikker på Avansert og markerer deretter «Vis minispilleren over alle andre vinduer».

  • Hvis du vil angi egendefinerte sorteringskriterier for et objekt, markerer du det, velger Fil > Vis info, klikker på Sortering og skriver inn den egendefinerte teksten. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese dette emnet:

Åpne

iTunes-videoopplæring: Utforsk jukeboksen

Tilpasse iTunes-vinduet