Synkronisere kontaktinformasjon, kalendere, notater, bokmerker og e-postkontoinnstillinger med iPhone

Du kan synkronisere iPhone og datamaskinen slik at begge inneholder den nyeste kontaktinformasjonen, de nyeste kalenderne, oppdaterte notater fra Microsoft Outlook, de nyeste Internett-bokmerkene og oppdatert e-postkontoinformasjon. Du kan for eksempel legge til kontaktinformasjon på iPhone og synkronisere denne informasjonen med Windows-adressebok eller Outlook Express på datamaskinen din.

Du kan synkronisere iPhone med kun ett iTunes-bibliotek om gangen. Når du synkroniserer, finner iTunes ut hvilken enhet (iPhone eller datamaskinen) som inneholder den nyeste informasjonen, og gir deg mulighet til å velge hvilken informasjon du vil synkronisere.

Slik synkroniserer du informasjon med iPhone:

  1. Koble iPhone til datamaskinen.

  2. Når iPhone vises i iTunes-vinduet, markerer du den.

  3. Klikk på Info-fanen, og marker objektene du vil synkronisere.

  4. Klikk på Bruk.

Hvis du ikke vil at iPhone og datamaskinen skal synkroniseres når du kobler iPhone til maskinen, fjerner du markeringen fra «Automatisk synkronisering når denne iPhone-enheten kobles til» i Oversikt-panelet.

Du kan synkronisere iPhone og datamaskinen når som helst ved å velge Fil > Synkroniser iPhone.

Du kan også synkronisere informasjon med iPhone ved hjelp av MobileMe eller Microsoft Exchange. Objekter du velger å synkronisere med disse programmene, kan også synkroniseres med iTunes. Du finner flere detaljer i dokumentasjonen for MobileMe og Microsoft Exchange for flere detaljer.

Hvis det oppstår problemer med synkroniseringen, kan du forsøke å synkronisere kun bestemt informasjon. Du kan for eksempel fjerne markeringen i Synkroniser-avkrysningsruten i Musikk-, Bilder-, Podcaster- og Video-panelene og forsøke å synkronisere kun Info.

Du finner mer informasjon i brukerhåndboken som fulgte med iPhone, og på Apples supportwebsted.


Beslektede emner

Synkronisere medier med iPhone

Hindre at iPhone synkroniseres automatisk

Åpne

Apples supportwebsted

Synkronisere kontaktinformasjon, kalendere, notater, bokmerker og e-postkontoinnstillinger med iPhone