Hvis de importerte sangene ikke høres bra ut

Hvis du hører spraking, klikking eller små smell når du hører på sanger du har importert fra en CD, er det mulig at CD-stasjonen ikke har lest platen riktig. Slå på feilkorrigering, og prøv å importere sangene på nytt.

Slik slår du på feilkorrigering for import fra CD-er:

  1. Velg Rediger > Innstillinger.

  2. Klikk på Importinnstillinger i Generelt-panelet.

  3. Marker «Bruk feilkorrigering ved lesing fra lyd-CD-er».

  4. Sett inn CD-en, og importer sangene på nytt.

Du kan også kontrollere om produsenten av maskinen eller stasjonen har en firmwareoppdatering for stasjonen.

Hvis de importerte sangene ikke høres bra ut