Redigere sang- og CD-informasjon

Når du setter inn en CD, henter iTunes automatisk informasjon om CD-en og sangene på den (hvis maskinen er koblet til Internett).

Du kan også skrive inn informasjon selv, eller du kan endre informasjonen som ble lastet ned. Hvis du vil endre navnet på sangen, artisten eller albumet, markerer du et objekt, trykker på returtasten og skriver inn det nye navnet.

Slik redigerer du sang- eller CD-informasjon:

  1. Marker sangen eller CD-en du vil redigere, og velg deretter Fil > Vis info (eller trykk på Ctrl-I).

  2. Klikk på Info, og utfør endringene.

    Hvis ingen informasjon vises i Info-vinduet, velger du Avansert > Hent navn på CD-spor for å hente informasjon som er tilgjengelig (maskinen må være tilkoblet Internett).

Standardinnstillingen er at når du endrer informasjon i iTunes endres også filens navn på harddisken. Hvis du vil gjøre endringer i iTunes uten å endre filene på harddisken, velger du Rediger > Innstillinger og klikker på Avansert. Deretter fjerner du markeringen for «Organiser iTunes-mappen».

iTunes henter CD-informasjon fra Gracenote-mediedatabasen. Du finner mer informasjon på Gracenote-webstedet.


Beslektede emner

Rette opp sangtitler med uvanlige tegn

Finne CD-informasjon på Internett

Sende informasjon om en CD-plate til Gracenote-mediedatabasen

Tilpasse informasjon om objekter i biblioteket

Åpne

Gracenote-webstedet

Redigere sang- og CD-informasjon