Lage dine egne lyd-CD-er

For å lage din egen CD trenger du:

 • En datamaskin med en intern stasjon som kan brenne CD-er (CD-RW- eller SuperDrive-stasjon), eller en kompatibel ekstern stasjon. (Hvis du vil finne ut om en ekstern stasjon er kompatibel, velger du Rediger > Innstillinger, klikker på Avansert og deretter på Brenning. Hvis stasjonens navn vises, betyr det at den er kompatibel og kan brukes.)

 • En tom CD. Hvis du vil ha muligheten til å spille platen med en vanlig CD-spiller (ikke bare på datamaskiner), må du brenne en CD-R-plate, ikke en CD-RW-plate.

 • En iTunes-spilleliste som inneholder sangene du vil ha på CD-en. Det er plass til omtrent 74 minutter med musikk (ca 20 sanger) på en vanlig CD-R-plate med en kapasitet på 650 MB. Noen plater har kapasitet på 80 minutter (700 MB) med musikk. (Hvis du vil vite hvor stor en spilleliste er, markerer du spillelisten og kontrollerer tallet nederst i iTunes-vinduet.) Du finner instruksjoner om hvordan du oppretter en spilleliste ved å søke etter «opprette lister med sanger» og «spilleliste» i det skjermbaserte hjelpsystemet.

Slik lager du en lyd-CD:

 1. Marker spillelisten med sangene du vil brenne på CD, og forsikre deg om at avkrysningsruten er markert ved alle sangene du vil ha med.

 2. Sett inn en tom plate, og klikk på Brenn plate (nederst i iTunes-vinduet).

 3. Velg Lyd-CD som plateformat.

 4. Angi innstillinger:

  • Når du brenner en CD, justerer iTunes automatisk hastigheten på brenningen etter hva som er platens maksimumshastighet. Hvis en tom CD har en maksimumshastighet som er lavere enn stasjonens maksimumshastighet, eller hvis det oppstår problemer når du forsøker å brenne en plate, er det mulig at du bør justere ned brennehastigheten ved å angi en innstilling fra Foretrukket hastighet-lokalmenyen.

  • Hvis du vil endre hvor lenge det skal være stille før en ny sang begynner, angir du en innstilling fra Opphold mellom spor-lokalmenyen.

  • Hvis du vil at alle sangene på en CD skal ha samme volumnivå, velger du Bruk volumjustering.

  • CD-spillere i enkelte kjøretøy kan vise informasjon som lagres på CD-er. Marker Inkluder CD Text hvis du vil angi denne innstillingen.

 5. Klikk på Brenn.

Hvis spillelisten inneholder flere sanger enn det er plass til på CD-en, brenner iTunes så mange sanger det er plass til på én CD, og ber deg deretter om å sette inn en plate til for å brenne de gjenværende sangene.

Hvis spillelisten inneholder Audible-filer med taleinnhold med kapittelmarkører, brennes kapittelmarkørene som separate spor.

Det kan ta noen minutter å brenne lyd-CD-en. Du kan avbryte brenningen ved å klikke på X-ikonet ved siden av framdriftsindikatoren (men hvis du brenner til en CD-R-plate, vil du ikke kunne bruke CD-en om igjen etter at du har avbrutt brenningen).

Hvis spillelisten inneholder sanger som er kjøpt fra iTunes Store, men som ikke er iTunes Plus-sanger, kan du brenne spillelisten på CD opptil sju ganger.


Beslektede emner

Om brenning av CD-er og DVD-er

Opprette en spilleliste

Kjøpe tomme CD-er og DVD-er

Lage CD-er med MP3-filer

Bruksrettigheter for kjøp fra iTunes Store

Åpne

iTunes for Windows: Additional troubleshooting for burning issues

Lage dine egne lyd-CD-er