Tilgjengelighetsløsninger for iTunes

Følgende iTunes-funksjoner tilbyr tilgjengelighetsløsninger for mennesker med funksjonshemminger:

  • Window-Eyes (Windows): Du kan bruke Window-Eyes 7.0 eller nyere, en tredjepartsskjermleser som er tilgjengelig fra GW Micro, til å bruke iTunes og iTunes Store.

  • Talte menyer: Nye iPod nano og iPod shuffle kan lese opp navnene på menyer, sanger og artister slik at det blir lettere å navigere i og velge sanger.

  • Tekst for filmer og podcaster: iTunes kan spille av filmer med undertitler og spesialtekst. Du kan kjøpe eller leie filmer som inneholder spesialtekster, fra iTunes Store. På iTunes U finner du også mange podcaster med spesialtekst.

  • Tastatursnarveier: Du kan bruke tastaturet til å utføre de fleste oppgaver i iTunes. Hvis du vil se en liste over tastatursnarveier, leser du:

Hvis du vil ha mer informasjon om funksjoner for særlige behov i iTunes, kan du lese:

Tilgjengelighetsløsninger for iTunes