Hvis du ikke kan spille av en lydbok

Hvis du ikke kan spille filer du har lastet ned fra Audible-webstedet, er det mulig at du har autorisert for mange maskiner til å spille Audible-filer. Det er også mulig at filen du prøver å spille, er kjøpt fra en annen brukers konto.

Programmer med innlest innhold som er kjøpt fra iTunes Store, kan spilles på opptil fem datamaskiner om gangen. (Du kan ikke spille disse filene på en sjette datamaskin før du har fjernet autoriseringen til en av de autoriserte datamaskinene.)

Taleinnhold som er kjøpt fra Audibles websted, kan lastes ned på opptil tre maskiner om gangen.

Slik fjerner du autoriseringen for en maskin:

  • Hvis objektet ble kjøpt med Apple- eller AOL-kontoen din, velger du Butikk > Fjern autorisering på maskinen, på den maskinen som ikke lenger skal brukes til avspilling av Audible-filer (maskinen må være koblet til Internett). Deretter velger du «Fjern autorisering av iTunes Store på denne maskinen».

  • Hvis objektet ble kjøpt med Audible-kontoen din, velger du Avansert > Fjern autorisering for Audible-konto, på den maskinen som ikke lenger skal brukes til avspilling av Audible-filer (maskinen må være koblet til Internett).

Hvis du vil se hvor en fil er kjøpt, markerer du den, velger Fil > Vis info og ser i Type-feltet. Filer som er kjøpt fra iTunes Store, har filendelsen «.m4b». Filer som er kjøpt fra Audible-webstedet, har filendelsen «.aa» eller «.aax».

Hvis du vil vite hvem som har lastet ned en Audible-fil, markerer du filen i biblioteket og velger Fil > Vis info. Eier- eller Kjøpt av-feltet viser brukernavnet til kontoinnehaveren som lastet ned filen.


Åpne

Audible-webstedet

Hvis du ikke kan spille av en lydbok