Importere musikk og video som allerede finnes på maskinen

Hvis du har lyd- og videofiler på datamaskinen, kan du importere dem til iTunes slik at de vises i iTunes-biblioteket.

Hvis du har en iPod, kan du overføre musikk og video til den kun ved å bruke iTunes. Hvis du vil overføre filer fra MusicMatch Jukebox eller Audible Manager til iPod, må du først importere dem i iTunes.

Slik kan du importere filer til iTunes-biblioteket:

  • Velg Fil > Legg til i biblioteket, og finn filen eller mappen du vil legge til.

  • Flytt filen eller mappen fra skrivebordet til iTunes-vinduet.

Standardinnstillingen i iTunes er at når du legger til et objekt i iTunes-biblioteket, legges en peker til filen i iTunes-mappen. Originalfilen blir liggende der den lå før du la til sangen i biblioteket. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du kopierer selve filene til iTunes-mappen i stedet for å legge inn referanser til dem, klikker du på denne koblingen:

Hvis filen er en ubeskyttet WMA-fil og du har Windows Media Player Series 9 eller nyere installert, lager iTunes en kopi av filen og legger den til i iTunes-biblioteket. Den opprinnelige WMA-filen forblir uendret . Du kan ikke legge inn beskyttede WMA-filer eller beskyttede WMV-filer i iTunes.

Importere musikk og video som allerede finnes på maskinen