Bruke flere Nike + iPod-sensorer eller -sko

Du kan bruke så mange par Nike+-sko som du ønsker sammen med den samme Nike + iPod-mottakeren. Det er best om hvert skopar har en egen sensor. Hvis du bruker en sensor som allerede er kalibrert, i et annet skopar (eller hvis en annen person bruker samme sensor), bør du kalibrere sensoren først for å få best mulig resultat. Hvis du vil ha mer informasjon om kalibrering, slår du opp i dokumentasjonen som fulgte med Nike + iPod Sport Kit, eller du kan besøke webstedet nedenfor.

Du kan lagre treningsdata for hver sensor i separate nike.com-kontoer, eller du kan tildele flere sensorer til samme konto.

Standardinnstillingen er at hver sensor får navnet Sensor 1, Sensor 2 og så videre. Du kan endre disse navnene (for eksempel, «Jogging», «Variert») slik at det blir lettere å gjenkjenne sett med treningsdata.

Slik endrer du et sensornavn:

  1. Koble iPod til datamaskinen.

  2. Når iPod-ikonet vises i iTunes, markerer du det og klikker på Nike + iPod-fanen.

  3. Velg Rediger fra Sensor-menyen.

  4. I dialogruten som vises, skriver du inn det nye navnet.

Beslektede emner

Vise og lagre Nike+iPod-treningsdataene

Åpne

Nike + iPod-webstedet

Bruke flere Nike + iPod-sensorer eller -sko