Tastatursnarveier

I iTunes kan mange oppgaver utføres ved hjelp av tastaturet. Du finner hurtigtastene for vanlige oppgaver ved siden av kommandoene i menyene i iTunes (eller les denne siden). Mange av objektene i iTunes (for eksempel sanger og kolonneoverskrifter) har også kontekstmenyer. Når du vil bruke en kontekstmeny, holder du nede Ctrl-tasten mens du høyreklikker på objektet.

Hvis du vil slå på full tastaturnavigering, velger du Rediger > Innstillinger, klikker på Generelt og markerer «Aktiver full tastaturnavigering».

Noen skjermlesere overstyrer tastekombinasjoner som er innebygd i iTunes. I dokumentasjonen for skjermleseren finner du instruksjoner for hvordan du tilpasser tastekombinasjoner.

Når du vil utføre en handling, trykker du ned tastene som oppgis nedenfor.

Handling
Snarvei

Snarveier for avspilling

Spille en markert sang umiddelbart

Enter

Spole fram og tilbake i en sang

Ctrl-Alt-piltast

Spille neste eller forrige album i en liste

Alt-høyrepil eller venstrepil (eller Alt-klikk på Framover- eller Bakover-kontrollene oppe til venstre i iTunes-vinduet)

Spille neste eller forrige sang i en liste

Venstre piltast eller høyre piltast (eller klikk på Hopp framover- eller Hopp bakover-kontrollene øverst til venstre i iTunes-vinduet)

Snarveier for biblioteket og spillelister

Markere og fjerne markering fra alle sangene i en liste

Ctrl-klikk i avkrysningsruten ved siden av en sang

Opprette en spilleliste fra et utvalg markerte sanger

Skift-klikk på Legg til-knappen (+) (du kan også flytte sanger direkte til det hvite området i kildepanelet)

Opprette en ny smart spilleliste

Skift-klikk på Legg til-knappen (merket med +)

Mikse en aktiv spilleliste

Alt-klikk på Miks-knappen

Gjenoppfriske Radio- eller iTunes DJ-listen (når en av listene er markert under Bibliotek)

F5

iTunes Store-snarveier

Gå til neste side i iTunes Store

Ctrl-høyre hakeparentes (])

Gå til forrige side i iTunes Store

Ctrl-venstre hakeparentes ([)

Se etter nye podcastepisoder (Når Podcaster er markert under Bibliotek)

F5

Starte et søk i iTunes Store (fra hvor som helst i iTunes)

Skriv i søkefeltet, og trykk på Skift-retur.

Åpne Butikk-menyen

Alt-S

Snarveier for arbeid med filer og vinduer

Utvide eller slå sammen alle trekantene i radiostreamlisten

Ctrl-klikk på en trekant

Forminske iTunes-vinduet slik at bare avspillingskontrollene vises

Ctrl-M

Vise informasjon for neste eller forrige sang i listen (i Vis info-vinduet).

Alt-N eller Alt-P

Markere søkefeltet

Ctrl-Alt-F

Se flere innstillinger mens en visuell effekt vises

Trykk på ?, og trykk på tasten som vises ved siden av innstillingen du vil bruke (ikke alle visuelle effekter støtter dette)

Velg bilde for den markerte videoen

Hold nede Ctrl-tasten og klikk i filmen mens videoen spilles av, og velg deretter Velg plakatbilde

Snarveier for iPod

Hindre at iPod blir oppdatert automatisk når du kobler den til maskinen

Skift-Ctrl når du kobler iPod til datamaskinen (hold nede tastene til iPod vises i iTunes-vinduet)

Snarveier for iPhone

Hindre at iPhone blir oppdatert automatisk når du kobler den til maskinen

Skift-Ctrl når du kobler iPhone til datamaskinen (hold nede tastene til iPhone-enheten vises i iTunes-vinduet)

Snarveier for lydbøker

Gå til neste eller siste kapittel (hvis tilgjengelig)

Ctrl-Skift-høyre piltast eller Ctrl-Skift-venstre piltast

Snarveier til menyobjekter i Fil-menyen

Opprette en ny spilleliste

Ctrl-N

Opprette en ny mappe

Skift-Ctrl-N

Legge til en fil i musikkbiblioteket

Ctrl-O

Lukke iTunes-vinduet

Ctrl-W

Importere en sang, spilleliste eller bibliotekfil

Skift-Ctrl-O

Åpne Info-vinduet for en sang eller CD når sangen eller CD-en er markert

Ctrl-I

Vise hvor en sangfil er lagret

Ctrl-R

Vise sangen som spilles

Ctrl-L

Snarveier til menyobjekter i Rediger-menyen

Åpne iTunes-innstillinger

Ctrl-komma

Angre forrige innskriving mens du fremdeles er i redigeringsmodus

Ctrl-Z

Klippe ut bildet eller informasjonen for den markerte sangen

Ctrl-X

Kopiere bildet eller informasjonen for den markerte sangen

Ctrl-C

Lime inn bildet eller informasjonen for den markerte sangen

Ctrl-V

Markere alle sangene i listen

Ctrl-A

Fjerne markeringen fra alle sangene i listen

Skift-Ctrl-A

Snarveier til menyobjekter i Kontroller-menyen

Stoppe eller starte avspillingen av en markert sang

Mellomromstasten

Spille neste sang i listen (mens en avspilling er i gang)

Høyre piltast

Spille forrige sang i listen (mens en avspilling er i gang)

Venstre piltast

Øke volumet

Ctrl-pil opp

Dempe volumet

Ctrl-pil ned

Slå av lyden (avspillingen fortsetter)

Ctrl-Alt-pil ned

Mate ut en CD

Ctrl-E

Snarveier til menyobjekter i Vindu-menyen

Mate ut en CD

Ctrl-E

Snarveier til menyobjekter i Vis-menyen

Skjule eller vise bla-vinduet (Artist- og Album-kolonnene)

Ctrl-B

Skjule eller vise bilde for en sang

Ctrl-G

Slå visualiserer a
v eller på

Ctrl-T

Veksle mellom at visualisereren tar opp hele skjermen og at den kun vises i iTunes-vinduet (når visualisereren er på)

Ctrl-F

Åpne Visningsalternativer-vinduet for en markert kilde

Ctrl-J

Snarveier til menyobjekter i Avansert-menyen

Streame en lydfil fra en bestemt URL (Internett-adresse) til iTunes

Ctrl-U

Snarveier til menyobjekter i Hjelp-menyen

Åpne iTunes-hjelp

Ctrl-?

Generelle snarveier

Åpne iTunes i «sikker-modus» (uten eksterne pluginmoduler)

Ctrl-Skift (når du åpner iTunes)

Redigere navnet på det markerte objektet

F2

Oppdatere kildelisten

F5

Avbryt nåværende prosess (brenning av CD, synkronisering, filkonvertering og så videre)

Ctrl-Break

Med full tastaturnavigering aktivert

Tab

Velge neste kontroll

Klikk på den markerte kontrollen

Enter

Åpne eller lukke trekanten ved det markerte objektet

Venstrepil eller høyrepil eller + og – på talltastaturet

Tastatursnarveier