Kjøpe spill til iPod

Hvis du har en iPod som kan vise video, kan du kjøpe spill til iPod fra iTunes Store.

Slik kjøper og spiller du spill på iPod:

  1. Klikk på iTunes Store i iTunes.

  2. Klikk på Games i iTunes Store.

  3. Finn et spill du vil ha, og klikk på Kjøp spill.

  4. Koble iPod til datamaskinen.

Når du kobler iPod til datamaskinen, synkroniserer iTunes spill til iPod automatisk.

Spill kan kun spilles på iPod (ikke på datamaskinen).

Kjøpe spill til iPod