Overføre bilder til iPod

Hvis du har en iPod med fargeskjerm, kan du overføre digitale bilder til den med iTunes.

Noen iPod-modeller kan kobles til TV for bildevisning.

Forsikre deg om at datamaskinen ikke går i dvale mens du flytter bilder fra den til iPod.

Slik overfører du bilder til iPod:

  1. Koble iPod til datamaskinen ved hjelp av kabelen som fulgte med iPod.

  2. Når iPod-ikonet vises i iTunes, markerer du det og klikker på Bilder-fanen.

  3. Marker «Synkroniser bilder fra», og velg deretter et bildeprogram eller en mappe som inneholder bildene du vil vise, fra lokalmenyen.

    Hvis du bruker Adobe Photoshop Album 2.0 eller nyere eller Adobe Photoshop Elements 3.0 eller nyere, kan du eksportere bilder direkte fra disse programmene til iPod ved å velge Photoshop Album eller Photoshop Elements fra lokalmenyen.

  4. Velg om du vil flytte alle mappene eller albumene, eller kun merkede mapper eller album.

  5. Hvis du også vil overføre bildefilene med full oppløsning til iPod, markerer du «Inkluder bilde med full oppløsning».

    Merk: Du bør markere dette valget hvis du skal flytte bildene fra iPod til en annen datamaskin. Dette valget er ikke tilgjengelig på iPhone.

Etter du har klikket på OK, hvis dette er første gangen du overfører bilder til iPod, kan det ta en stund. Senere synkroniseringer går raskere.

Hvis du vil flytte bilder med full oppløsning fra iPod til en annen datamaskin, markerer du «Aktiver diskbruk» i Oversikt-panelet for iPod. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du klikke på denne koblingen:

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker iPod for å vise bilder, slår du opp i dokumentasjonen som fulgte med iPod, eller du kan besøke iPod-webstedet.


Åpne

iPod-webstedet

Photo Sync creates iPod photo cache

iTunes and iPod: Frequently asked questions (FAQ) about Photo Sync

Overføre bilder til iPod