Om equalizere

En equalizer (EQ) fungerer omtrent på samme måte som diskant- og basskontrollene på et stereoanlegg, men gir deg enda mer kraft og fleksibilitet.

Du kan bruke iTunes-equalizeren til å fininnstille bestemte frekvenser i lydspekteret. Når du justerer frekvensene, kan du tilpasse musikkavspillingen slik at den passer bedre til forskjellige sjangrer, lyttemiljøer (forskjellige rom i huset, for eksempel) og lyttemetoder (for eksempel høyttalere eller hodetelefoner). Du kan justere equalizerinnstillingene manuelt eller velge mellom over 20 av de vanligste forhåndsinnstillingene.

Slik åpner du iTunes-equalizeren:

Velg Vis > Vis equalizer.

De horisontale verdiene nederst representerer menneskets hørsel i hertz (Hz). De lave frekvensene (fra 32 Hz) er bassfrekvenser, og de høyere frekvensene er diskant.

De vertikale verdiene på søylene er desibelverdier (dB), målenheten for volumet eller styrken for de ulike hertzfrekvensene. Ved å flytte skyveknappene opp eller ned, øker eller minsker du volumet til lydene som befinner seg i det aktuelle frekvensområdet.

Preamp er en sekundær volumjustering som gjelder likt for alle frekvensene. Preamp-volumet kan for eksempel brukes til å justere volumet når du hører på musikk som har blitt tatt opp med et spesielt høyt eller lavt volumnivå.


Beslektede emner

Justere lydfrekvenser

Lagre equalizerinnstillinger

Om equalizere