Justere lydfrekvenser

Med equalizeren i iTunes equalizer kan du justere musikkens akustiske egenskaper, for eksempel bass og diskant. Du kan tilpasse lyden til forskjellige sjangere, rom i huset eller bestemte høyttalere.

Slik justerer du lydfrekvensene for en sang:

  1. Velg Vindu > Equalizer for å sette en markering ved siden av innstillingen.

  2. Gjør ett av følgende:

    • Velg en forhåndsinnstilling fra lokalmenyen.

    • Flytt frekvensskyveknappene opp eller ned for å øke eller dempe volumet til en frekvens (i decibel).

Equalizerinnstillingene brukes på sangen som er i ferd med å bli spilt av.


Beslektede emner

Om equalizere

Lagre equalizerinnstillinger

Justere lydfrekvenser