Hvis du ikke kan høre musikk

Hvis avspillingsindikatoren øverst i iTunes-vinduet beveger seg, men du ikke kan høre musikken, gjør du følgende:

  • Hvis du forsøker å spille musikken gjennom datamaskinens innebygde høyttalere (eller høyttalere som er koblet til maskinen), kontrollerer du at volumkontrollen øverst i iTunes-vinduet ikke er stilt for lavt og at maskinens Lyd ut-volum ikke er stilt for lavt (i kontrollpanelet «Lyder og lydenheter»).

  • Hvis du forsøker å spille musikk gjennom høyttalere som er koblet til datamaskinen, kontrollerer du at høyttalerne er ordentlig koblet til maskinens lydutgang, at de er koblet til en strømkontakt og at de er slått på. Kontroller også at høyttalernes volum ikke er stilt for lavt.

  • Hvis du ikke får brukt iTunes-volumkontrollen fordi den er nedtonet, kontrollerer du at Datamaskin er valgt i lokalmenyen nederst i iTunes-vinduet og at «Deaktiver iTunes-volumkontroll for eksterne høyttalere» i Enheter-panelet i iTunes-innstillinger ikke er markert.

    iTunes speakerpopupmenu Hvis du ikke kan høre musikk
  • Hvis du forsøker å spille musikk gjennom eksterne høyttalere ved hjelp av AirPort Express, og du har markert «Deaktiver iTunes-volumkontroll for eksterne høyttalere», kontrollerer du at de eksterne høyttalerne er valgt i lokalmenyen nederst i iTunes-vinduet og at volumet for de eksterne høyttalerne ikke er stilt for lavt.

Hvis du bruker AirPort Express, finner du informasjon om problemløsing i dokumentasjonen som fulgte med AirPort Express, eller du kan besøke webstedet nedenfor.


Beslektede emner

Velge hvilke høyttalere som skal brukes

Åpne

Supportwebstedet for AirPort

Hvis du ikke kan høre musikk