Organisere spillelister i mapper

Du kan legge til mapper under Spillelister slik at det blir enklere å organisere musikk, video og andre objekter. Når du har opprettet en mappe, kan du legge til spillelister og andre mapper i den. (Du kan ikke legge til enkeltsanger eller -videoer direkte i en mappe.)

Slik oppretter du en mappe:

  1. Velg Fil > Ny spillelistemappe.

  2. Angi et navn for mappen, og trykk på returtasten.

  3. Du kan dra spillelister og andre mapper til mappen du nettopp har opprettet, eller du kan dra mappen til en annen mappe.

Hvis du vil flytte en mappe ut av en mappe og til det øverste nivået, drar du den til venstre kant av iTunes-vinduet.

Hvis du vil endre navnet på en mappe, dobbeltklikker du på mappen.


Beslektede emner

Slette sanger, spillelister og andre objekter

Organisere spillelister i mapper