Ikoner som brukes i iTunes

Når du importerer musikk og video, viser ikoner hvilken status objektene har. Andre ikoner gir deg mulighet til å utføre oppgaver.

Ikon Beskrivelse av ikon Betyr at
iTunes img23 Symboler som brukes i iTunes Skjermikon Objektet er en video.
iTunes img24 Symboler som brukes i iTunes Bokikon Objektet er en PDF-fil.
iTunes img22 Symboler som brukes i iTunes Lydbølgeikon Sangen blir importert til iTunes fra en CD eller harddisken.
iTunes img10 Symboler som brukes i iTunes Grønt hakemerke iTunes er ferdig med å importere sangen.
iTunes img7 Symboler som brukes i iTunes utropstegn ved siden av en sang Sangen blir ikke funnet. Den kan ha blitt flyttet eller slettet.
iTunes img25 Symboler som brukes i iTunes Utropstegn ved siden av en smart spilleliste En av betingelsene er en utilgjengelig spilleliste. Klikk på utropstegnet for å velge en annen spilleliste eller fjerne den som er utilgjengelig.
iTunes img8 Symboler som brukes i iTunes Kringkastingsikon Sangen finnes på Internett. Når du klikker på sangen, streames den over Internett til maskinen din.
iTunes img19 Symboler som brukes i iTunes Svart hakemerke Sangen vil bli inkludert i den aktuelle handlingen. For eksempel blir kun sanger som er merket med et svart hakemerke, importert når du klikker på Importer.
iTunes img11 Symboler som brukes i iTunes Høyttaler Sangen spilles.
iTunes img6 Symboler som brukes i iTunes Piler i sirkelbevegelse Objektet er i ferd med å bli kopiert eller lastet ned fra Internett.
iTunes img20 Symboler som brukes i iTunes Pil ved siden av et objekt eller en spilleliste Klikk på pilen for å gå til objektet eller publiserer spillelisten på iTunes Store (du kan slå pilene av og på i Generelt-panelet i iTunes-innstillinger).
iTunes img16 Symboler som brukes i iTunes Mat ut-ikon Klikk på ikonet for å mate ut en CD eller for å fjerne en enhet fra kildepanelet
iTunes img1 Symboler som brukes i iTunes blå prikk ved siden av en podcastepisode eller -serie Du har ikke begynt avspilling av denne episoden, eller minst én episode i serien har ikke blitt spilt.
iTunes img2 Symboler som brukes i iTunes grå prikk ved siden av et objekt Objektet er ikke synkronisert med en iPod eller en mobiltelefon.
iTunes img26 Symboler som brukes i iTunes trekant til venstre i visningsvinduet Klikk på trekanten for å veksle mellom visning av hva som spilles, og lydmåleren.
iTunes img27 Symboler som brukes i iTunes buet pil til høyre i visningsvinduet Klikk på pilen for å markere sangen som spilles av.
iTunes ringtonebell Symboler som brukes i iTunes bjelle Du kan lage ringetoner av sangen

Symboler som brukes i iTunes