Spille av innhold fra iTunes-biblioteket på en TV

Hvis du har en Apple TV, kan du streame objekter (sanger, filmer, TV-programmer og annet) fra iTunes-biblioteket til TVen. Du kan også synkronisere Apple TV med iTunes-biblioteket slik at innholdet i iTunes overføres til Apple TV automatisk.

Hvis Apple TV er synkronisert med et iTunes-bibliotek, er det allerede konfigurert for streaming. Du kan også streame innhold fra et iTunes-bibliotek som ikke er synkronisert med Apple TV-enheten. Du kan streame fra opptil fem iTunes-biblioteker i tillegg til det biblioteket Apple TV er synkronisert med.

Slik konfigurerer du Apple TV for streaming:

  1. Forsikre deg om at datamaskinen som du vil streame fra, er slått på og at iTunes er åpent.

  2. Gå til Rediger > Innstillinger, klikk på Apple TV, og forsikre deg om at «Se etter Apple TV-enheter» er markert.

  3. Velg Innstillinger > Datamaskiner > «Legg til delt iTunes-bibliotek» på Apple TV, og noter deretter sikkerhetskoden som vises.

  4. I iTunes markerer du Apple TV-enheten med «Klikk her for å konfigurere» ved siden av seg, og skriver inn sikkerhetskoden.

Datamaskinen må være på (ikke i dvalemodus) og iTunes må være åpent mens innholdet streames. Hvis du streamer innhold til Apple TV mens en synkronisering er i gang, settes synkroniseringen på pause til streamingen stopper.

Du finner mer informasjon i brukerhåndboken på supportwebstedet til Apple TV.


Beslektede emner

Hvis Apple TV ikke vises i iTunes

Åpne

Supportwebsted for Apple TV

Spille av innhold fra iTunes-biblioteket på en TV