Overføre sanger til iPod shuffle (første eller andre generasjon)

Du kan automatisk fylle iPod shuffle (første eller andre generasjon) med sanger fra biblioteket eller en spilleliste. Du kan også overføre sanger manuelt, i tillegg til eller i stedet for å bruke Autofyll-funksjonen.

Når du bruker Autofyll-funksjonen, blir det valgt forskjellige sanger hver gang.

Merk:Disse instruksjonene er for iPod shuffle (første og andre generasjon). Hvis du vil ha instruksjoner for iPod shuffle (tredje generasjon), leser du:

Slik overfører du musikk til iPod shuffle:

 1. Koble iPod shuffle til maskinen.

  Du finner mer informasjon i dokumentasjonen som fulgte med iPod shuffle.

 2. Gjør ett eller flere av følgende:

  • Hvis du vil overføre sanger manuelt, flytter du dem til iPod i listen over enheter.

   Hvis du vil at iTunes skal fylle den gjenværende plassen automatisk, klikker du på Innstillinger og fjerner markeringen for «Erstatt alle objekter når Autofyll brukes». (Hvis denne avkrysningsruten er markert når du klikker på Autofyll-knappen, blir sanger du har flyttet til iPod, erstattet.)

  • Hvis du vil overføre sanger automatisk fra biblioteket eller en spilleliste, velger du Musikk eller en spilleliste fra «Autofyll fra»-lokalmenyen og klikker deretter på Autofyll.

  • Hvis du vil overføre tilfeldige sanger fra kilden du valgte (i stedet for i rekkefølge), markerer du «Velg objekter tilfeldig» og klikker deretter på Autofyll.

iTunes overfører så mange sanger som det er plass til på iPod shuffle. Sanger som ligger på iPod shuffle, men som ikke lenger er med i spillelisten, blir slettet på iPod shuffle. Andre typer filer og dokumenter som ligger på iPod shuffle, blir ikke slettet.

Sanger som ikke ble overført (for eksempel fordi det ikke var nok plass), er markert med en grå prikk i iPod shuffle-spillelisten.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker iPod shuffle, slår du opp i dokumentasjonen som fulgte med iPod shuffle, eller du kan besøke iPod-webstedet.


Beslektede emner

Administrere lagringsplass på en iPod shuffle

Angi maksimalt volumnivå på iPod shuffle

Stille inn iPod shuffle til å spille alt med samme volumnivå

Åpne

iPod-webstedet

Overføre sanger til iPod shuffle (første eller andre generasjon)