Lagre en kopi av en sang i et annet filformat enn originalen

Du kan konvertere en sang til et annet filformat og samtidig beholde en kopi av filen i det opprinnelige formatet. Du kan for eksempel lagre en kopi av en sang som er i et komprimert format (for eksempel MP3 eller AAC), i et ukomprimert format (for eksempel AIFF eller WAV).

Når du konverterer fra et komprimert format til et ukomprimert format (for eksempel fra MP3 til AIFF), vil du ikke merke noen reduksjon i lydkvaliteten. Hvis du konverterer mellom komprimerte formater (for eksempel fra AAC til MP3) er det mulig at lydkvaliteten blir noe lavere. Hvis du vil ha filer i et annet format, får du best resultat hvis du importerer musikken på nytt, med ønsket koding, fra originalkilden.

Viktig: Med unntak av iTunes Plus-sanger, kan du ikke konvertere kjøp fra iTunes Store.

Slik konverterer du en sang til et annet filformat:

  1. Velg Rediger > Innstillinger, klikk på Generelt og klikk deretter på Importinnstillinger.

  2. Fra «Importer med»-lokalmenyen velger du formatet du vil konvertere sangen til. Klikk deretter på OK for å lagre innstillingen.

  3. Marker én eller flere sanger i biblioteket, og velg Avansert > Lag [format]-versjon.

Sangen eller sangene du har konvertert, vises i biblioteket både i originalformatet og i formatet du har konvertert til.

Lagre en kopi av en sang i et annet filformat enn originalen