Tone sanger inn og ut

iTunes kan tone sangene inn og ut, uten at det oppstår pause mellom sangene.

Slik toner du sanger inn og ut:

  1. Velg Rediger > Innstillinger, og klikk på Avspilling.

  2. Marker Krysstoning av sanger.

  3. Du kan selv bestemme hvor raskt krysstoningen skal utføres, ved å flytte «sekunder»-skyveknappen til venstre eller høyre.

Hvis du vil spille av sanger uten toning, fjerner du markeringen for Krysstoning av sanger.


Beslektede emner

Spille gjennom et helt album

Tone sanger inn og ut