Dele iTunes-biblioteket med andre datamaskiner

Hvis datamaskinen er koblet til andre datamaskiner via et lokalnettverk, kan du dele objekter i biblioteket med opptil fem av disse maskinene. Når datamaskinen er på og iTunes er åpent, kan andre på nettverket spille av delte objekter, men de delte objektene kan ikke importeres til andre biblioteker.

Hvis du vil importere objekter fra andre iTunes-biblioteker på andre datamaskiner i hjemmet, kan du aktivere Hjemmedeling. Du kan bruke Hjemmedeling med opptil fem datamaskiner. Du må ha en iTunes Store-konto for å kunne bruke Hjemmedeling.

Deling er kun beregnet for privat bruk.

Slik deler du biblioteket ditt med andre datamaskiner:

  • Velg Rediger > Innstillinger, klikk på Deling, og marker «Del biblioteket mitt på lokalnettverket».

  • Marker objektene du vil dele.

  • Hvis du vil at brukere skal oppgi et passord før de kan se objektene du deler, velger du «Krev passord» og skriver inn et passord..

Slik slår du av deling:

  • Velg Rediger > Innstillinger, og klikk på Deling.

  • Fjern markeringen fra avkrysningsruten «Del biblioteket mitt på lokalnettverket».

Slik bruker du Hjemmedeling til å importere objekter fra andre biblioteker:

  • Velg Avansert > Slå på Hjemmedeling.

  • Skriv inn iTunes-kontonavnet og passordet ditt, og klikk deretter på Opprett Hjemmedeling.

  • Bruk det samme brukernavnet og passordet, og gjenta trinn 1 og 2 på hver datamaskin.

  • Hvis du vil importere objekter fra en annen datamaskinen, markerer du datamaskinen (under Delt) og flytter objekter fra biblioteket på den andre maskinen til ditt bibliotek.

  • Hvis du vil at iTunes Store-objekter som lastes ned til en datamaskin du bruker Hjemmedeling med, skal importeres automatisk, markerer du «Importer automatisk nye kjøp fra [datamaskinnavn]».

Slik slår du av Hjemmedeling:

Velg Avansert > Slå av Hjemmedeling på hver datamaskin.

Du kan dele filmer, koblinger til radiostasjoner og MP3-, Apple Lossless-, AIFF-, WAV- og AAC-filer. Du kan ikke dele filer kjøpt fra Audible.com eller QuickTime-lydfiler.


Beslektede emner

Søke etter delte biblioteker

Dele iTunes-biblioteket med andre datamaskiner