Lytte og vise

Høre på musikk og annet lydinnhold

Lytte til CD-er, radiostasjoner på Internett og lydbøker, velge hvilke høyttalere du skal bruke.

Justere lyden og avspillingsrekkefølgen

Endre lyd, tone sanger inn og ut, mikse sanger, bruke equalizeren.

Se videoer og visuelt innhold

Vis video, bruke undertitler og bildetekst, vise albumbilder og visuelle effekter.

Lytte og vise