Overføre podcaster til iPod

Podcaster er radio- og TV-programmer du kan laste ned til datamaskinen fra Internett. Du kan laste ned og abonnere på gratis podcaster på iTunes Store.

Hvis du har en iPod shuffle, en Motorola-telefon med iTunes eller en musikkspiller fra en tredjepart, kan du kun overføre podcaster til enheten manuelt. Hvis du har en annen iPod-modell, kan du stille inn iTunes til å synkronisere podcaster til iPod automatisk når du kobler iPod til maskinen.

Hvis du vil overføre videopodcaster til iPod, må du ha en iPod-modell som støtter video.

Slik overfører du podcaster til iPod:

  1. Koble iPod til datamaskinen.

  2. Når iPod-ikonet vises i iTunes, markerer du det.

  3. Klikk på Podcaster-fanen, og gjør ett av følgende:

    • Hvis du vil oppdatere iPod-enheten automatisk med alle podcastene i Podcaster-spillelisten, velger du Synkroniser.

    • Hvis du vil overføre podcaster til iPod manuelt, slår du av synkronisering og drar podcaster eller podcastepisoder fra Podcaster-spillelisten til iPod-ikonet i iTunes-vinduet (under Enheter).

Etter du har synkronisert, hvis du overfører podcaster til iTunes-biblioteket før du kobler fra iPod, velger du Fil > Synkroniser iPod for å overføre de nye podcastene til iPod.


Åpne

iPod-webstedet

Overføre podcaster til iPod