Vurdere sanger og andre objekter

Du kan gi en vurdering til en sang, et album, en video, en podcast eller et annet objekt for å vise hvor godt du liker den. Du kan bruke vurderingsinformasjonen til å opprette spillelister automatisk eller sortere objekter i biblioteket.

Hvis du vil vise en kolonne med vurdering (for sanger) eller albumvurdering, velger du Vis > Visningsalternativer og angir at disse skal vises.

Slik tildeler du en vurdering:

Marker objektene du vil gi en vurdering. Deretter klikker eller flytter du i en vurderingskolonne for å legge til eller fjerne stjerner.

iTunes rating Vurdere sanger og andre objekter

Når du gir et album en vurdering, gis alle sangene i albumet den samme vurderingen. Du kan endre legge til eller fjerne stjerner i en vurdering ved å klikke eller flytte. Hvis du gir vurderinger til sporene i et album, men ikke til selve albumet, vises snittet av vurderingen av sangene som albumets vurdering. Stjerner som iTunes gir, er tomme, mens stjernene du gir, er fylte.

Du kan også legge til vurderinger ved å høyreklikke på et objekt og velge Vurdering.


Beslektede emner

Opprette en smart spilleliste

Vurdere sanger og andre objekter