Bruke undertekster og alternative lydspor

Noen videoer inneholder undertekster, spesialtekst (teksting for hørselshemmede) og alternative lydspor (for eksempel på andre språk).

Her er informasjon om hvordan du bruker undertekster og lydspor:

  • Hvis du vil endre standardspråk for undertekster og lyd, velger du Rediger > Innstillinger og klikker på Avspilling. Deretter velger du et språk fra Lydspråk- og Undertekstspråk-lokalmenyene.

  • Hvis du vil slå spesialtekst av eller på, velger du Rediger > Innstillinger, klikker på Avspilling og markerer «Vis spesialtekst når det er tilgjengelig».

  • Hvis du vil endre innstillinger mens du ser på en film i iTunes, velger du Kontroller > Lyd og undertekster > [Valg].

  • Hvis du vil slå undertekstene raskt av eller på mens du ser på en film, flytter du markøren over filmen til kontrollen vises og klikker deretter på Undertekster-knappen.

    iTunes it subtitles Bruke undertekster og alternative lydspor

Bruke undertekster og alternative lydspor