Spille sanger i en bestemt rekkefølge

Du kan spille sanger i en bestemt rekkefølge eller få iTunes til å spille sanger i tilfeldig rekkefølge. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese dette emnet:

Slik kan du endre rekkefølgen på sanger:

  • Hvis du vil spille sanger i alfabetisk rekkefølge etter sangtittel, artist eller album, klikker du på kolonnenavnet i iTunes-listen.

  • Hvis du vil endre sangrekkefølgen i en spilleliste, flytter du sangene i den rekkefølgen du vil. Hvis du ikke får flyttet en sang, klikker du på kolonneoverskriften over tallene. Du kan ikke endre rekkefølge på sangene hvis de er sortert etter en av de andre overskriftene eller hvis miks er på. Klikk på Miks-knappen for å slå miksing av og på:

    iTunes shuffle Spille sanger i en bestemt rekkefølge

Spille sanger i en bestemt rekkefølge