Sette sammen CD-spor

Når du importerer sanger fra en CD til iTunes, kan du kombinere sanger slik at de alltid spilles sammen (selv når du mikser sanger).

Slik setter du sammen spor:

  1. Sett inn en lyd-CD i datamaskinens CD- eller DVD-stasjon.

  2. Når sangene på CD-en vises i iTunes-vinduet, markerer du sangene du vil sette sammen (hold nede Skift-tasten for å markere flere sanger).

  3. Velg Avansert > Sett sammen CD-spor.

Beslektede emner

Spille gjennom et helt album

Sette sammen CD-spor