Hvis du ikke kan velge de eksterne høyttalerne

Hvis du bruker høyttalere som er koblet til via AirPort Express, vises en lokalmeny nederst i iTunes-vinduet der du kan velge hvilke høyttalere du vil bruke.

iTunes speakerpopup Hvis du ikke kan velge de eksterne høyttalerne

Sørg for at:

  • AirPort Express er koblet til en strømkontakt og at kontakten virkelig fører strøm.

  • De eksterne høyttalerne er koblet til AirPort Express på riktig måte.

  • Avkrysningsruten «Søk etter eksterne høyttalere med AirTunes» er markert i iTunes-innstillinger (velg Rediger > Innstillinger, og klikk deretter på Enheter).

  • Datamaskinen er innenfor rekkevidden til det trådløse nettverket (hvis du har et), og at AirPort Express er koblet til nettverket og er aktiv. Klikk på ikonet for trådløst nettverk i systemstatusfeltet, og kontroller at nettverket er valgt.

Hvis du fremdeles har problemer, kan du besøke webstedet for Apple Support (klikk på koblingen nedenfor) eller lese dokumentasjonen som fulgte med AirPort Express.


Beslektede emner

Velge hvilke høyttalere som skal brukes

Hvis du ikke kan høre musikk

Åpne

AirTunes speaker menu missing from iTunes for Windows

Hvis du ikke kan velge de eksterne høyttalerne