Forbedre lydkvaliteten

Du kan gi musikken mer dybde og liv ved å bruke lydforbedreren.

Slik justerer du Lydforbedrer:

  1. Velg Rediger > Innstillinger, og klikk på Avspilling.

  2. Klikk for å markere avkrysningsruten Lydforbedrer.

  3. Når du vil øke eller dempe effekten av lydforbedreren, flytter du på skyveknappen.

Forbedre lydkvaliteten