Spille gjennom et helt album

Noen CD-er, for eksempel konsertalbumer og albumer med klassisk musikk, fungerer best når de kan spilles gjennom uten krysstoning (inn- og uttoning) mellom sporene. Hvis du slår på Krysstoning av sanger (for å tone sanger inn og ut), kan du angi at iTunes automatisk slår det av når du spiller disse albumene.

Slik deaktiverer du Krysstonomg av sanger for bestemte sanger:

  • Marker en sang i iTunes, og velg Fil > Vis info.

  • Klikk på Valg.

  • Velg «Del av et album uten opphold».

Slik endrer du mange sanger på én gang:

  • Kommando-klikk på sangene.

  • Velg Fil > Vis info.

  • Klikk på Valg.

  • Velg Ja fra lokalmenyen Album uten opphold.

Beslektede emner

Tone sanger inn og ut

Spille gjennom et helt album