Angi maksimalt volumnivå på iPod shuffle

Du kan hindre at volumet på iPod shuffle overstiger et bestemt nivå. Du kan også hindre at denne innstillingen endres av noen som ikke kjenner passordet.

Hvis du vil bruke denne funksjonen, må iPod shuffle-enheten ha den nyeste programvaren. Den kan lastes ned gratis fra iPod-webstedet:

Slik angir du maksimalt volumnivå for iPod shuffle:

 1. Still inn iPod shuffle til ønsket maksimalt lydnivå.

 2. Koble iPod shuffle til maskinen.

 3. Når iPod shuffle-ikonet vises i iTunes-vinduet, markerer du det.

 4. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du har iPod shuffle (tredje generasjon), klikker du på Oversikt-fanen.

  • Hvis du har iPod shuffle (første eller andre generasjon), klikker du på Innstillinger-fanen.

 5. Velg «Begrens maksimalt volumnivå».

  Hvis du ikke ser dette alternativet, har ikke iPod shuffle den nødvendige programvaren. Du oppdaterer programvaren ved å klikke på Oversikt-fanen og deretter klikke på Oppdater.

 6. Flytt skyvekontrollen til ønsket maksimalt lydnivå. 

  Den opprinnelige skyveknappinnstillingen tilsvarer volumnivået iPod shuffle var stilt inn til da du markerte avkrysningsruten «Begrens maksimalt volumnivå».

 7. Hvis du vil angi et passord for å endre denne innstillingen, klikker du på låsen og oppgir et passord.

Beslektede emner

Stille inn iPod shuffle til å spille alt med samme volumnivå

Angi maksimalt volumnivå på iPod shuffle