Forberede en video slik at den fungerer med iPod

Hvis du har en iPod som støtter video, kan du overføre videoer fra iTunes-biblioteket til iPod. iPod-enheter som støtter video, kan kun spille videoer som er optimalisert for iPod. De fleste videoer kan konverteres slik at de fungerer med iPod.

Slik konverterer du en video:

  1. Marker videoen i iTunes.

  2. Velg Avansert > «Lag iPod- eller iPhone-versjon».

Konvertering av video for iPod kan ta fra flere minutter til flere timer, avhengig av maskinen og lengden til og innholdet i videoen.

Originalvideoen beholdes i iTunes-biblioteket.


Åpne

Kan ikke overføre videoer til iPod-en

Forberede en video slik at den fungerer med iPod