Tilpasse informasjon om objekter i biblioteket

Informasjon om objektene i biblioteket, for eksempel hvem som spiller sangen og hva slags sjanger det er, finner du i Info-vinduet til objektet (velg Fil > Vis info). Du kan endre denne informasjonen om du vil.

Du kan for eksempel:

  • Gruppere individuelle satser på en CD med klassisk musikk til ett verk ved å angi satsen (for eksempel «Pianokonsert i A-moll, adagio ») i Gruppering-feltet.

  • Gruppere sanger som er del av et samlealbum i biblioteket ved å markere avkrysningsruten «Del av et samlealbum». Deretter velger du Rediger > Innstillinger, klikker på Avansert og markerer deretter «Grupper samlealbum i Bla-visning».

  • Angi de enkelte artistene på en samleplate i Artist-feltet, og skriv deretter «diverse» i Albumartist-feltet.

  • Lage din egen sjangerkategori ved å velge Egendefinert fra Sjanger-lokalmenyen.

  • Endre rekkefølgen sporene på en CD spilles av i, ved å endre tallene i Spornummer-feltene.

  • Lage en smart spilleliste som kun inneholder sanger med perfekt tempo for treningsøkten, ved å angi antall taktslag per minutt i Tempo-feltet.

  • Angi at en film er en musikkvideo (klikk på Valg-fanen, og velg deretter Musikkvideo fra Medietype-lokalmenyen).

  • Hvis du importerer en lydbok fra en CD, kan du endre Medietype til Lydbok (klikk på Valg i Info-vinduet) slik at den vises under Lydbøker (og ikke under Musikk). Hvis du gjør dette, husker også iTunes hvor du var i lydboken.

  • Klikk på Sortering-fanen, og skriv inn den egendefinerte teksten objektet skal sorteres etter.


Beslektede emner

Redigere sang- og CD-informasjon

Finne CD-informasjon på Internett

Opprette en smart spilleliste

Tilpasse informasjon om objekter i biblioteket