Hvis du har problemer med å importere sanger fra en lyd-CD

Hvis iTunes ikke kan vise en lyd-CD, eller du har problemer med å importere sanger, kontrollerer du følgende:

  • Hvis iTunes ikke viser en CD (CD-en vises ikke i iTunes-vinduet), avslutter du iTunes og åpner det igjen ved å dobbeltklikke på iTunes-ikonet i iTunes-mappen i Programfiler-mappen på harddisken. Ikke åpne iTunes ved å dobbeltklikke på iTunes-snarveien på skrivebordet. Hvis iTunes nå viser CD-en, sletter du snarveien på skrivebordet og oppretter en ny.

  • Velg Rediger > Innstillinger, og klikk på Importinnstillinger. Hvis avkrysningsruten «Bruk feilkorrigering ved lesing av lyd-CD-er» ikke er markert, klikker du i den for å markere den. Hvis avkrysningsruten er markert, fjerner du markeringen.

  • Hvis du har problemer med å importere sanger, går du til webstedet til produsenten av maskinen eller den optiske stasjonen og ser om det finnes firmwareoppdateringer du bør installere for maskinen eller stasjonen.

  • Kontroller at du har de nyeste programvareoppdateringene for Windows og den optiske stasjonen. Kontroller dette ved å gå til Windows-webstedet eller webstedet til produsenten av maskinen eller stasjonen. Du bør også kontrollere at du har de nyeste driverne for videokortet og lydkortet i maskinen.

  • Hvis du har flere optiske stasjoner, kan du prøve iTunes med en av de andre stasjonene.

  • Hvis du vil kontrollere om iTunes finner problemer med CD-stasjonen, velger du Hjelp > Kjør CD-diagnostikk og velger DVD/CD-diagnostikk. Hvis du vil ha hjelp med å forstå diagnostikkresultatene og annen informasjon angående CD-problemløsing, kan du lese den følgende artikkelen på webstedet for Apple Support:

  • Hvis det tar lang tid å importere en sang (mer enn 10 minutter) fra en lyd-CD, kan CD-en være tilsmusset eller ripete. Prøv å rengjøre CD-en med en myk klut som ikke loer, og importer sangene på nytt.

Hvis du fortsatt har problemer med å importere sanger, besøker du supportwebstedet for iTunes.


Åpne

iTunes Support-webstedet

Hvis du har problemer med å importere sanger fra en lyd-CD