Om foreldrevarseletiketter

Advarsel angående Internett-radio: Stasjonene du kan lytte til i iTunes, kommer ikke fra Apple. Enkelte kringkastinger kan være beregnet på et voksent publikum. Eksempler på dette er sanger med tekster som inneholder støtende språkbruk, og materiale med temaer og situasjoner som er ment for voksne lyttere.

Merknad angående iTunes Store: Følgende tekst er hentet fra webstedet Recording Industry Association of America Parental Advisory. Foreldrevarselet er informasjon til kunder om at produkter som har dette merket, kan inneholde støtende språkbruk eller beskrivelser og/eller bilder av vold, sex eller rusmisbruk. Foreldre bør ta dette i betraktning ved kjøp av produkter til barn.

Hvis et produkt er merket med Parental Advisory-etiketten, betyr ikke det at produktet ikke kan benyttes av bestemte grupper. Merkingen er heller et varsel til foreldre (og andre forbrukere og forhandlere) om at produktets innhold bør tas i betraktning hvis produktet vurderes kjøpt til barn, og hvis det er barn til stede når produktet blir spilt eller vist.

Følgende punkter kan ligge til grunn for avgjørelsen om å merke et produkt med foreldrevarseletikett:

  • Om produktet, i lys av samfunnets kulturbestemte moral og kulturelle standarder, og med hensyn til individuelle foreldres valg og meninger, kan være et produkt foreldre ikke vil at barna deres skal lytte til eller bruke.

  • I denne vurderingen er sammenhengen viktig. Noen ord, setninger, lyder eller beskrivelser kan virke støtende på foreldre hvis de er tatt ut av sammenhengen eller spesielt vektlagt, men vil ikke virke støtende hvis de opptrer i bakgrunnen eller hvis de ikke er en del av meningsbærende tekst.

  • Sammenhengen materialet blir framført i, og lytternes/brukernes forventninger er også viktig. I tillegg til banning og blasfemi må «beskrivelser av vold, sex og rusmisbruk» tas med i betraktningen når det avgjøres om et produkt skal merkes med foreldrevarseletiketten.

  • Tekster kan ofte tolkes på forskjellige måter. Ord kan ha forskjellige meninger. I tillegg må ord betraktes og tolkes i sammenheng med musikken de framføres sammen med. Tekster som framføres sammen med rå og hard musikk, kan ofte oppfattes annerledes enn hvis de samme tekstene framføres sammen med myk og beroligende musikk.

Merkingen er ikke gjennomført etter vitenskapelige metoder, men på grunnlag av sensibilitet og sunn fornuft. Sammenheng, hyppighet og vektleggelse er viktig i denne sammenhengen. Isolerte og uforståelige henvisninger til støtende materiale kan være utilstrekkelig for merking med foreldrevarseletikett.

Disse retningslinjene gjelder for kommersielt utgitte enkeltspor/-sanger og hele albumer (enten de er utgitt på CD, kassett eller på annen måte) og videoer.


Beslektede emner

Begrense tilgangen til upassende innhold på iTunes Store

Åpne

Webstedet for Recording Industry Association of America

Om foreldrevarseletiketter