Hvis du ikke ser navnet på sanger

Når du setter inn en CD i datamaskinen, henter iTunes informasjon om CD-en fra Internett og viser sanginformasjonen. Hvis sangene vises som «Spor 01», «Spor 02» og så videre, er det enten fordi datamaskinen ikke er koblet til Internett eller fordi iTunes ikke finner informasjon om CD-en.

Hvis maskinen ikke er koblet til Internett, kan du importere sangene og hente CD-informasjonen senere når maskinen er koblet til.

Hvis Internett-forbindelsen din bruker en http-proxy, må du kontrollere at innstillingene i kontrollpanelet Alternativer for Internett er riktige.

iTunes søker etter navn på sanger og albumer i Gracenote-mediedatabasen på Internett.

Slik finner du CD-informasjon i Gracenote-mediedatabasen:

  1. Marker én eller flere sanger (hold nede Skift-tasten for å markere flere sanger).

  2. Velg Avansert > Hent navn på CD-spor.

Hvis iTunes ikke kan koble seg til Gracenote-tjenesten, eller hvis Gracenote-tjenesten ikke har informasjon om sangene på CD-en, kan du selv skrive inn sanginformasjon i iTunes. Du kan også sende inn informasjon til Gracenote slik at andre kan ha nytte av den.

Hvis du ikke ser navnet på sanger