Angi importinnstillinger for AIFF og WAV

Hvis du bruker AIFF- eller WAV-koding, kan du tilpasse innstillingene slik at du får bedre kontroll over kvaliteten og størrelsen på filene som importeres.

Slik angir du importinnstillinger for AIFF og WAV:

  1. Velg Rediger > Innstillinger, klikk på Generelt og klikk deretter på Importinnstillinger.

  2. Velg AIFF-koding eller WAV-koding fra Importer med-lokalmenyen.

  3. Velg Tilpasset fra Innstilling-lokalmenyen.

  4. Angi innstillinger i dialogruten som vises:

    Samplingsfrekvens: Antallet ganger per sekund musikkbølgeformene blir tatt opp digitalt. Jo høyere samplingsfrekvens, jo bedre lydkvalitet og større filer. Ikke velg en samplingsfrekvens som er høyere enn frekvensen som ble brukt da musikken ble tatt opp første gangen. Er den det, bruker du unødvendig mye lagringsplass. CD-kvalitet er for eksempel 44,1 kHz. Det vil si at det ikke er nødvendig å velge en høyere frekvens når du skal kode spor fra en CD-plate. Vanligvis er det best å bruke Auto, som bruker samme samplingsfrekvens som musikken hadde i utgangspunktet.

    Samplingsstørrelse: Antallet bits som brukes til å lagre hver sampling som tas opp når musikken skal kodes. Jo høyere samplingsstørrelse, jo bedre lydkvalitet og større filer.

    Kanaler: Hvis du ikke har stereohøyttalere, eller hvis lydfilene har monolyd, velger du Mono (monofiler er omtrent halvparten så store som stereofiler). Hvis du skal spille musikken gjennom hodetelefoner eller på et stereoanlegg, velger du Stereo eller Automatisk. Hvis du velger Automatisk, konverteres spor som allerede er mono, til monofiler og spor som er stereo, til stereofiler.

Beslektede emner

Angi importinnstillinger

Angi importinnstillinger for AIFF og WAV