Spille av sanger i tilfeldig rekkefølge

Du kan stille inn iTunes til å spille av sanger, albumer eller grupperinger (samlinger av satsene i klassiske verk) i tilfeldig rekkefølge.

Slik spiller du sanger i tilfeldig rekkefølge:

  • Klikk på Miks-knappen for å slå av eller på avspilling i tilfeldig rekkefølge (på når pilene er blå):

    iTunes shuffle Mikse sanger
  • Du kan velge om iTunes skal spille av sanger, albumer eller grupperinger i tilfeldig rekkefølge ved å velge Kontroller > Miks > [Valg].

    Hvis du velger «Etter albumer» eller «Etter grupperinger», spiller iTunes sangene i den rekkefølgen de vises på albumet eller i grupperingen, og velger deretter tilfeldig et nytt album eller en ny gruppering.

Du kan ikke endre rekkefølgen på sangene i en spilleliste mens avspilling i tilfeldig rekkefølge er på.


Beslektede emner

Spille sanger i en bestemt rekkefølge

Lage en miks ved hjelp av iTunes DJ-funksjonen

Mikse sanger