Fjerne objekter fra iPod

Du kan fjerne sanger, lydbøker og videoer fra iPod. Når du fjerner et objekt fra iPod, blir det ikke slettet fra iTunes-biblioteket.

Hvis du vil fjerne objekter fra andre iPod-modeller enn iPod shuffle, må du kontrollere at iTunes er stilt inn til å håndtere objekter manuelt.

Slik fjerner du sanger fra iPod:

  1. Koble iPod til datamaskinen.

  2. Når iPod-ikonet vises i iTunes, markerer du det.

  3. Hvis trekanten til venstre for iPod er lukket (peker til høyre), klikker du på den for å vise innholdet på iPod.

  4. Marker objektet du vil slette, og trykk på slettetasten.

Fjerne objekter fra iPod