Hindre at iPhone synkroniseres automatisk

Som standard, synkroniseres kontaktinformasjon, kalendere og annen informasjon automatisk når du kobler iPhone til datamaskinen. Du kan hindre at en bestemt iPhone-enhet synkroniseres automatisk ved å koble til iPhone-enheten, markere den i iTunes og fjerne markeringen fra «Automatisk synkronisering når denne iPhone-enheten kobles til» i Oversikt-panelet.

Du kan også slå av automatisk synkronisering for alle iPhone-enheter.

Slik slår du av automatisk synkronisering for alle iPhone-enheter:

  1. I iTunes velger du Rediger > Innstillinger.

  2. Klikk på iPhone.

  3. Fjern markeringen fra «Deaktiver automatisk synkronisering for alle iPhone-enheter».

Hvis denne avkrysningsruten er markert, blir ingen iPhone-enheter automatisk synkronisert, selv om «Synkroniser automatisk» er markert i Oversikt-panelet. Når du vil synkronisere iPhone og datamaskinen, kobler du iPhone til maskinen og velger Fil > Synkroniser iPhone. Du kan synkronisere iPhone med kun ett iTunes-bibliotek om gangen.

Du finner mer informasjon i brukerhåndboken som fulgte med iPhone, og på Apples supportwebsted.


Beslektede emner

Synkronisere kontaktinformasjon, kalendere, notater, bokmerker og e-postkontoinnstillinger med iPhone

Slette og nullstille iPhone

Åpne

Apples supportwebsted

Hindre at iPhone synkroniseres automatisk