Knytte bilder til sanger og andre objekter

Når du kjøper musikk og video fra iTunes Store, følger det med bilder. Du kan knytte egne bilder til sanger og andre objekter i biblioteket.

Du kan bruke mange vanlige bildeformater, inkludert JPEG, PNG, GIF, TIFF og Photoshop. Du må konvertere WAV-filer til et annet format før du kan legge til bilder.

I listevisning (Vis-knappen lengst til venstre) kan du vise bilde for det markerte objektet ved å velge Vis > Vis Bilde-kolonnen, eller ved å klikke på denne knappen (nederst til venstre i iTunes-vinduet):

iTunes artwork Knytte bilder til sanger og andre objekter

Slik kan du knytte bilder til sanger:

  • Hvis du vil knytte et bilde til et objekt, markerer du objektet i iTunes-biblioteket og flytter bildefilen til bildevisningen. (Du kan også kopiere og lime inn.)

  • Hvis du vil knytte et bilde til flere objekter, markerer du objektet, velger Fil > Vis info og klikker på Bilde. Klikk på Legg til for å knytte et bilde til det markerte objektet (eller flytt en bildefil til bilderuten). Klikk på Neste for å knytte bilder til neste objekt.

  • Hvis du vil knytte samme bilde til flere objekter, holder du nede Kommando-tasten og klikker på objektene du vil knytte bildet til, velger Fil > Vis info, klikker på Bilde og flytter bildefilen til bilderuten.

  • Hvis du vil legge flere bilder til en sang, flytter du flere bilder til bilderuten.

  • Hvis du vil hente albumbilder for sanger i biblioteket, markerer du sangene og velger Avansert > Hent albumbilder. Sangen må være tilgjengelig i iTunes Store.

  • Hvis du vil at iTunes skal laste ned albumbilder automatisk når du importerer en CD eller legger til sanger som mangler bilder, velger du Rediger > Innstillinger, klikker på Butikk og markerer «Last ned manglende albumbilder automatisk».

Du kan også bla i albumbilder ved hjelp av Cover Flow. (Hvis du vil ha mer informasjon, klikker du på «Vise bilder knyttet til musikk og videoer» nedenfor.)


Beslektede emner

Lagre en kopi av en sang i et annet filformat enn originalen

Vise bilder knyttet til musikk og video

Knytte bilder til sanger og andre objekter