Overføre sanger til iPod shuffle (tredje generasjon)

Du kan stille inn iTunes slik at iPod shuffle automatisk oppdateres med musikkinnholdet fra biblioteket hver gang du kobler iPod shuffle til datamaskinen.

Hvis du vil bruke iPod shuffle sammen med flere datamaskiner, eller hvis det ikke er plass på iPod shuffle til alle sangene som er i iTunes-biblioteket, kan det være praktisk å organisere musikk manuelt.

Du kan også bruke Autofyll til å legge til sanger med ett klikk.

Disse instruksjonene er kun for iPod shuffle (tredje generasjon). Hvis du vil ha instruksjoner for iPod shuffle (første og andre generasjon), leser du:

Slik synkroniserer du musikk til iPod shuffle automatisk:

 • Koble iPod shuffle til maskinen.

 • Marker iPod shuffle (under Enheter) i iTunes, og klikk deretter på Musikk-fanen.

 • Marker «Synkroniser musikk».

 • Marker «Alle sanger og spillelister», eller marker «Markerte spillelister» og marker deretter spillelistene du vil synkronisere.

  Hvis du vil fylle den gjenværende plassen på iPod shuffle med sanger som passer godt sammen med de du allerede har lagt til, markerer du “Fyll ledig plass med Genius-sangutvalg».

 • Klikk på Synkroniser-knappen.

Slik legger du til sanger på iPod shuffle manuelt:

 • Koble iPod shuffle til maskinen.

 • Marker iPod shuffle (under Enheter) i iTunes, og marker deretter «Manuell håndtering av musikk» i Oversikt-panelet.

 • Marker Musikk (under Bibliotek), eller marker en spilleliste.

 • Flytt sangene du vil legge til, til iPod shuffle i listen over enheten.

Slik bruker du Autofyll til å overføre sanger til iPod shuffle:

 • Marker Musikk (under iPod shuffle i listen over enheter).

 • Hvis du vil overføre sanger automatisk fra biblioteket eller en spilleliste, velger du Musikk eller en spilleliste fra «Autofyll fra»-lokalmenyen.

 • Klikk på Autofyll.

Du kan også legge til sanger til iPod shuffle manuelt og angi at iTunes skal fylle den gjenværende plassen. Klikk på Innstillinger, fjern markeringen for «Erstatt alle objekter når Autofyll brukes», klikk på OK og klikk deretter på Autofyll.

Merk:Autofyll er kun tilgjengelig hvis du har markert «Manuell håndtering av musikk og videoer» i Oversikt-panelet.


Beslektede emner

Angi Autofyll-innstillinger

Aktivere VoiceOver på iPod shuffle (tredje generasjon)

Angi maksimalt volumnivå på iPod shuffle

Stille inn iPod shuffle til å spille alt med samme volumnivå

Overføre podcaster til iPod

Overføre sanger til iPod shuffle (tredje generasjon)