Aktivera talade menyer för iPod nano (fjärde generationen)

Du kan använda talade menyer med iPod nano (fjärde generationen) om du vill höra information om den valda låten, som titel, artist och album.

Så här aktiverar du talade menyer:

  1. Anslut iPod nano till datorn.

  2. Markera iPod nano i iTunes (under Enheter) och klicka på fliken Sammanfattning.

  3. Markera ”Aktivera tillgång till talbara menyer”.

    Om Microsoft Narrator är aktiverat är det här alternativet markerat som förval.

  4. Klicka på Utför.

Efter det att iPod nano har synkroniserats med iTunes kan du använda talade menyer på iPod nano. Om talade menyer är aktiverade kan det ta längre tid att synkronisera iPod nano.


Relaterade ämnen

Tillgänglighet i iTunes

Aktivera talade menyer för iPod nano (fjärde generationen)